Văn khấn, bài cúng giỗ ông bà, cha mẹ đầy đủ nhất

Văn khấn, bài cúng giỗ ông bà, cha mẹ đầy đủ nhất

Theo phong tục tập quán ở Việt Nam thì bài cúng giỗ ông bà, cha mẹ, tổ tiên đã được lưu truyền lâu đời. Đây là 1 trong những nét văn hóa đẹp về thờ phụng ông bà mang ý nghĩa tâm linh. Và thể hiện được sự hiếu thảo của con cháu với tổ tiên. Vì vậy mà bài khấn ngày giỗ cũng có vai trò quan trọng trong những ngày giỗ. Hãy cùng buonsenso.org tìm hiểu ngay nhé.

Văn khấn ngoài mộ trước ngày giỗ

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy 9 phương Trời, 10 phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ………..

Ngày trước giỗ – Tiên Thường………..

Tín chủ con là:………..

Ngụ tại:………..

Nhân ngày mai là ngày giỗ của………… (họ tên người mất)

Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm dâng lễ, quả cau lá trầu, hương hoa, trà quả, đốt nén tâm hương, trước ngay án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình.

Chúng con kính mời các vị Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh linh thiêng hiển hiện trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Kính thưa các vị Thần linh, Gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về nơi đây cùng hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn giỗ ông bà tổ tiên: giỗ đầu

Bài văn khấn, bài cúng này dành cho ông bà, cha mẹ đã mất được 1 năm. Giỗ đầu rất được người Việt ta coi trọng. Cho nên con cháu trong ngày giỗ đầu đều phải tụ họp và thực hiện đầy đủ, trang nghiêm nhất.

Bài lễ cúng giỗ ông bà: giỗ đầu chi tiết
Bài lễ cúng giỗ ông bà: giỗ đầu chi tiết

Dưới đây là bài cúng giỗ ông bà, văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần Linh: 

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần.

– Con kính lạy ngài Bản Gia Táo Quân, ngài Bản Gia Thổ Công, Long Mạch, Thần Tài.

– Con kính lạy các ngài Thần Linh cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… (Âm lịch).

Tín chủ (chúng) con là:… Tuổi…

Ngụ tại:…

Nhân ngày mai là ngày giỗ đầu của…

Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, sắm sửa hương hoa lễ vật kính dâng lên trước án tọa Tôn Thần cùng Chư Vị Uy Linh, kính cẩn tấu trình.

Kính cáo Bản Gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần Linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Kính thỉnh các Tiên Linh, Gia Tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Bên dưới là bài cúng giỗ ông bà đầu:

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

– Con kính lạy các ngài Thần Linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.

– Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Tiên nội ngoại họ…

Tín chủ (chúng) con là:… Tuổi…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… (Âm lịch).

Chính ngày giỗ đầu của:…

Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.

Thành khẩn kính mời:…

Mất ngày… tháng… năm… (Âm lịch).

Mộ phần táng tại:…

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Cô Di và toàn thể các Hương Linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Bài cúng giỗ ông bà vào ngày giỗ hết – ngày Đại Tường

Ngày giỗ hết hay còn gọi là ngày Đại Tường, là ngày giỗ vào 2 năm 3 tháng kể từ khi ông bà, cha mẹ mất. Và vào ngày này, cũng có văn khấn, bài lễ cúng giỗ ông bà riêng. Ngày xưa, giỗ hết được tổ chức trang trọng và linh đình. Vào ngày này con cháu và gia quyến sẽ bỏ phục tang nên gọi là ngày giỗ hết.

Dưới đây là bài cúng giỗ hết:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tổ Tiên nội ngoại họ…

Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Âm lịch.

Chính ngày giỗ hết của…

Thiết nghĩ… vắng xa trần thế, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại vừa ngày giỗ hết. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tất thành.

Thành khẩn kính mời…

Mất ngày… tháng… năm…

Mộ phần táng tại:…

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bài cúng giỗ ông bà vào ngày giỗ hết
Bài cúng giỗ ông bà vào ngày giỗ hết

Bài lễ cúng giỗ thường

Bắt đầu từ năm 3 kể từ ngày ông bà, cha mẹ mất sẽ được gọi là ngày giỗ thường. Thông thường, tùy thuộc vào kinh tế của gia đình mà ngày giỗ này sẽ được tổ chức nhỏ hay lớn.

Dưới đây là Văn khấn ngày giỗ thường:

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

– Con kính lạy các ngài Thần Linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.

– Con kính lạy chư Gia Tiên Cao Tằng Tổ Tiên nội ngoại họ…

Tín chủ (chúng) con là:… Tuổi…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… (Âm lịch).

Chính ngày giỗ của:…

Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tất thành.

Thành khẩn kính mời:…

Mất ngày tháng năm (Âm lịch):…

Mộ phần táng tại:…

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Cô Dì và toàn thể các Hương Linh Gia Tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Bài lễ cúng giỗ thường
Bài lễ cúng giỗ thường

Chuẩn bị đồ cúng

Mâm cúng mặn gồm những món sau:

 1. 1 con gà luộc chín
 2. 8 dĩa xôi
 3. 8 chén cơm trắng
 4. 1 mâm ngũ quả
 5. 1 miếng thịt heo luộc chín
 6. 1 bình hoa tươi: thường chọn hoa vạn thọ
 7. Cau tươi
 8. Lá trà
 9. Thuốc
 10. Ly rượu
 11. Trầu têm cánh phượng
 12. Giấy tiền, vàng mã, bộ đồ cúng

Ý nghĩa của ngày và bài cúng giỗ ông bà, cha mẹ là gì?

Bạn đang thắc mắc về nguồn gốc của đám giỗ đúng không? Tại sao phải tổ chức đám giỗ hàng năm? Thực chất theo quan niệm xưa, cứ vào ngày mất của người thân trong gia đình thì các thành viên phải làm đám giỗ để dâng lên ông bà, thần linh và người đã khuất.

Vào ngày này hàng năm, cả gia đình sẽ quây quần để cùng làm mâm cỗ dâng lễ gia tiên. Việc dâng lễ này thể hiện tấm lòng, lòng thành của con cháu với ông bà, tổ tiên. Cầu mong nhận được sự phù hộ, che chở, bảo vệ từ người đã mất. Điều này theo tâm linh là để con cháu có thể làm ăn may mắn, đi lên và suôn sẻ.

Bài lễ cúng giỗ ông bà mang ý nghĩa về lòng hiếu thảo của con cháu đối với người đã mất
Bài lễ cúng giỗ ông bà mang ý nghĩa về lòng hiếu thảo của con cháu đối với người đã mất

Tùy vào vùng miền, điều kiện kinh tế cũng như truyền thống của từng gia đình. Mà con cháu chuẩn bị mâm cúng khác nhau và tổ chức lớn hay nhỏ.

Nếu gia đình theo đạo Phật, thì có thể cúng mâm chay. Nếu gia đình khá giả, có điều kiện kinh tế thì ngày giỗ sẽ được tổ chức lớn, mời họ hàng, bạn bè, hàng xóm đến tham gia.

Trên đây là các bài cúng giỗ ông bàbuonsenso.org tổng hợp được. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp có ích cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *